روزنامه شرق- تمایل «پنه‌لوپه کروز» برای بازی در بالیوود- چهارشنبه, 5 مهر 1391