روزنامه شرق- کاستاریکا و کنسرت در سن پترزبورگ- چهارشنبه, 5 مهر 1391