روزنامه شرق- اسطوره معجزه یونانی‌ و نوید جان‌بخش‌ معجزه ایرانی‌- سه شنبه,21 شهریور 1391