روزنامه شرق-مدال‌هاي ايران دو رقمي شد- شنبه,21 مرداد 1391