روزنامه شرق-مرسي: براي گسترش روابط دعا مي‌كنيم- شنبه,21 مرداد 1391