روزنامه شرق- هاشمي: انگليسي‌ها زهرشان را ريختند- یک شنبه, 8 مرداد 1391