روزنامه شرق- «انگيزه‌ام خاص‌تر و بيشتر است»- یک شنبه, 8 مرداد 1391