روزنامه شرق- مردم فشارها را تحمل مي‌كنند - یک شنبه, 8 مرداد 1391