روزنامه شرق- بررسي وضعيت اقتصادي كشور در ضيافت افطار احمدي‌نژاد با نمايندگان- یک شنبه, 8 مرداد 1391