روزنامه شرق- من مرگ را مي‌شناسم- یک شنبه, 8 مرداد 1391