روزنامه شرق- سوييس مبادلات نقدي با ايران را سخت‌تر كرد- شنبه,17 تیر 1391