روزنامه شرق-بانک‌ها علت افزایش مطالبات معوق هستند- شنبه,17 تیر 1391