روزنامه شرق- راز دو جنايت در اتاقك 12 متري- شنبه,17 تیر 1391