روزنامه شرق- مخابرات 11 نفره مقابل مصرف‌كننده 10 نفره- شنبه,17 تیر 1391