روزنامه شرق- حمله «القاعده» به «لندن»- شنبه,17 تیر 1391