روزنامه شرق- آيا صاحبان چك‌هاي برگشتي واقعا حذف مي‌شوند؟ - شنبه,17 تیر 1391