روزنامه شرق- افراد عاجز از پرداخت مهريه و ديه به زندان نمي‌روند- شنبه,17 تیر 1391