روزنامه شرق- تکبر و توقعات بیجا در مقابل ملت ایران راه به جایی نمی‌برد- سه شنبه,30 خرداد 1391