روزنامه شرق- امروز؛ پاسخ «اشتون» به ایران- سه شنبه,30 خرداد 1391