روزنامه شرق- مهمانپرست: به «ان‌پي‌تي» متعهديم- چهارشنبه,20 اردیبهشت 1391