روزنامه شرق- شكارچي كودكان چگونه دختران را مي‌ربود- شنبه,20 اسفند 1390