روزنامه شرق- 8تيم به خواب بهاري مي‌روند- شنبه,20 اسفند 1390