روزنامه شرق- به ياد يك پژوهشگر ورزش‌دوست- شنبه,20 اسفند 1390