روزنامه شرق- فرصت‌ها و چالش‌ها- شنبه,20 اسفند 1390