روزنامه شرق- 23‌هزار‌ميليارد تومان سود خالص 9ماهه بانك‌ها- شنبه,20 اسفند 1390