روزنامه شرق- پورمحمدي: تخلف بانكي توسط نمايندگان رسانه‌اي شد- شنبه,20 اسفند 1390