روزنامه شرق- برنامه‌هاي بزرگداشت ايرج افشار در يزد- چهارشنبه,17 اسفند 1390