روزنامه شرق- حراج 19‌ميليون دلاري تابلوي «رامبراند»- چهارشنبه,17 اسفند 1390