روزنامه شرق- مهم‌تر از 4 ميليارد دلار- چهارشنبه,17 اسفند 1390