روزنامه شرق- مهریه‌ بالای 110سکه زندان ندارد- چهارشنبه,17 اسفند 1390