روزنامه شرق- رييس‌جمهور: نيروگاه‌ها را به بانك‌ها بفروشید- چهارشنبه,17 اسفند 1390