روزنامه شرق- قتل زن 18ساله توسط برادر شكاك- چهارشنبه,17 اسفند 1390