روزنامه شرق- حجاب اسلامي جالب است- چهارشنبه,17 اسفند 1390