روزنامه شرق- آسمان پينگ‌پنگ زنان آفتابي است- چهارشنبه,17 اسفند 1390