روزنامه شرق- ميخ‌مان را محكم مي‌كوبيم - چهارشنبه,17 اسفند 1390