روزنامه شرق- مرگ عرفات به دليل مسموميت بود- چهارشنبه,17 اسفند 1390