روزنامه شرق- از كردستان خارج نشده‌ام- چهارشنبه,17 اسفند 1390