روزنامه شرق- آمريكا در انتظار نتيجه «سه‌شنبه بزرگ»- چهارشنبه,17 اسفند 1390