روزنامه شرق- صداي پس‌مانده پس‌مانده‌ها- چهارشنبه,17 اسفند 1390