روزنامه شرق- وقتي موبايل عامل توسعه مي‌شود- چهارشنبه,17 اسفند 1390