روزنامه شرق- گاندو تمساحي براي كودكان- چهارشنبه,17 اسفند 1390