روزنامه شرق- همه اتصال‌هاي بين‌الملل قابل كنترل مي‌شود- چهارشنبه,17 اسفند 1390