روزنامه شرق- قتل شوهر دوم‌ام كار من نبود- شنبه, 8 بهمن 1390