روزنامه شرق- حدادي: بالاتر مي‌ايستادم اگر...- شنبه, 8 بهمن 1390