روزنامه شرق- نامه دولت برای«خود انصرافی» یارانه‌ای- شنبه, 8 بهمن 1390