روزنامه شرق- در پرسپولیس بین بازیکنان تبعیض می‌گذاشتند- سه شنبه,20 دی 1390