روزنامه شرق- عماد افروغ نماینده سابق مجلس: بايد نگاه ابزارگونه به مردم را تغيير داد- پنجشنبه, 8 دی 1390