روزنامه شرق- جمهوري اسلامي ايران اراده مستكبران را درهم شكسته است- سه شنبه, 8 آذر 1390