روزنامه شرق- وقتي پارچه‌ها سفر مي‌كنند- سه شنبه, 8 آذر 1390