روزنامه شرق- ميانگين سن اعتياد در ايران ۲۹‌سال است - سه شنبه, 8 آذر 1390